Privacybeleid

Ingangsdatum: 27-jun-2023
Laatst bijgewerkt: 27-jun-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van

French Fika B.V.
Bilderdijkstraat 164 H,
1053LC Amsterdam
Noord Holland
The Netherlands

email: [email protected]
phone: +31611805227

over het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://briocheamsterdam.nl ). (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

1. Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:
– Customer feedback collection

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Wanneer u een online bestelling plaatst, gaat u ermee akkoord dat wij uw bestelling opslaan in onze database, evenals uw namen, e-mailadres en telefoonnummer, voor elke financiƫle transactie communiceert brioche. met onze betalingsprovider (brioche. zal uw betalingsgegevens niet opslaan).

Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van brioche. (door het selectievakje op ons online bestelformulier aan te vinken), gaat u ermee akkoord dat wij uw namen en e-mailadres uitsluitend gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflinks in de e-mails die u van brioche ontvangt.

DoeleindenVerzamelde persoonlijke gegevensRechtsgrondslag
Om de gebruiker in staat te stellen product(en) te kopen via online bestelling of via e-mail, zodat brioche. (French Fika B.V.) de gekochte bestelling kan uitvoeren.User’s email address
+ users’ names
+ user’s phone number
+ order pick-up date & time
+ users’ comments
Toestemming
Om de gebruiker in staat te stellen antwoorden te ontvangen van brioche. (French Fika B.V.) waarmee hij/zij vooraf contact heeft opgenomen via de siteE-mailadres van de gebruiker + inhoud van het verzoekToestemming
Om de gebruiker in staat te stellen de nieuwsbrief van brioche te ontvangenE-mailadres van gebruiker + namen van gebruikersToestemming
Om de werking van de site te optimaliseren en het publiek te meten dankzij cookiesCookies: zie ons cookiebeleid zie ons cookiebeleid

2. Hoe we uw informatie delen

We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:
– Analytics

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service rechten van derden schendt. Als de service of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zijn uw gegevens een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

3. Uw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om dezelfde gegevens te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

4. Cookies etc.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieƫn.

5. Beveiliging

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

6. Links naar derde partijen & gebruik van uw informatie

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk kan zijn via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

7. Klachtenfunctionaris / functionaris gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij French Fika B.V., Bilderdijkstraat 164 H Amsterdam, e-mail: [email protected]. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

GDPR gegevensbeheerder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

French Fika B.V.
Bilderdijkstraat 164 H,
1053LC Amsterdam
The Netherlands

email: [email protected]
phone: +31 (0) 611 805 227

GDPR gegevensverwerker

Een natuurlijke persoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

GoForFlex
Hof van Groenen 34,
1083 JR Amsterdam
The Netherlands

KvK: 56196180
email: [email protected]
phone: +31 (0) 620-978-806